Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

Πολλά τα θραύσματα ..

..κι ανεύρετα·
οι  πόνοι
δεν έχουν τίποτε να πουν για την πληγή·ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Μέρες αργίας, 1995