Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Όμως μετά..

..έστριψα το νόμισμα 

και μου βγήκε γράμματα.