Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013

Ναυαγώντας..

..στην ξέρα του πόνου 



αξιώθηκα ~ ταξίδι ~
την αγκαλιά σου