Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013

Ήρθες στην Καταιγίδα..

..ενώ σε περίμενα στη σιωπήδεν θα αγγίξουμε ποτέ 
τη στάχτη 

του Σ' ΑΓΑΠΩ μας.