Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2013

Το πρώτο αληθινό φιλί..

..δεν δίνεται με το στόμα

αλλά με  ένα  ψυχής
χάδι.