Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Κανένα πάντα..

.. δεν είναι οικοδομήσιμο


αν δεν χτίσει στο δρόμο της ζωής
το έντιμο θέλω του παλμού
τη γέφυρα του μπορώ μας.