Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

Απ’ όλες τις εν θερμώ επιλογές..

..πειράζει να εξαιρέσουμε
τη συνειδητή μοναχικότητα;