Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Μόνο η σιωπή.... κατέχει το χίλιες φωνές να βγάνει
και ένα βλέμμα περιττές 
όλες τις λέξεις κάνει