Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2013

Με δυο συλλαβές αυτή τη νύχτα..

..ξέπνοος κάποιος στίχος
που σου μοιάζει

φορά  τον ήχο
της ψυχής σου.