Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2013

Είμαστε έκπτωτοι ..

..άγγελοι όλοι με ένα φτερό



Για να υψωθούμε
 πρέπει να αγκαλιάσουμε 
με όλη την ψυχή μας
κάποιον άλλον
στου γκρεμού του
το  πιο απόκρημνο.