Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

Για το ταξίδι ..

..προς την ολοκλήρωση

ο μόνος αξιόπιστος 


η καρδιά είναι.-