Κυριακή, 25 Αυγούστου 2013

Κατοικία μου..

..ο χώρος της ψυχής σου.
Πίνοντας  σιωπή 
ξεδιψά η επιθυμία.Εκεί σε  πρωτο συνάντησα
ο πονος είναι ο καθρέφτης μου
κοιτάχτηκες και σε ένιωσα
"Ένα ρετάλι η αλήθεια μας
Δεν πωλείται όμως
σε τιμή εκπτώσεων
ή κάτω του κόστους
και ούτε σε τιμή
οριστικής διάλυσης.
Έχει εκτιμηθεί ως 
συλλεκτικό κομμάτι."