Σάββατο, 17 Αυγούστου 2013

Αγκαλιάζοντας..

..της ψυχής το όνειρο


ξημερώνει 
της ζωής 
η αλήθεια