Κυριακή, 11 Αυγούστου 2013

Να μπορείς ν' αφήνεσαι...

..στην καρδιά ενός άλλου 
και να μη νιώθεις μόνος


Να με φιλάς γλυκά 
στα χείλη όταν κλαίω 


όταν κρυώνω