Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013

Tα ηχοχρώματα..

..της ψυχής


έ ρ ω τ α ς

Mαζί

και αγάπη