Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

Ιθάκη είναι ο παλμός..


..που συνεχώς διψά για αγάπη

Τι ζητω δηλ..
ένα ταξίδι στ΄άνοιχτά του Μαζί


που δεν θα ναυαγεί 
εκ του ασφαλούς σε κανένα
πολλά υποσχόμενο Λιμάνι