Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

Λένε ο χρόνος...


..όλα τα σβήνει λένε ο χρόνος
όσα μαζί ζήσαμε όμωςμέσα μου
ανεξίτηλα