Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013

Σου φυλάω ..


 ..μουσικές
στο ταξίδι 
  να καις


Ακριβό φυλαχτό  που δεν είπαμε