Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Με Νίκησα..

..διέσωσα
απ'όλο της ζωής μου
το χαμό

εσένα το

Όνειρο

που με διαφεντεύει