Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021

Ανατέλλει μια εποχή που νιώθεις ..

  ..πως  δύει μια μεγάλη  σιωπηλή αλήθεια..
 ..μπροστά σε όσους βάδισαν ευλαβικά 

το μονοπάτι της ψυχής 

χωρίς να έχουν ψευδαισθήσεις.