Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2016

Aγαπάς απόλυτα..

..όταν ο πόνος του να αντέχεις 


γίνεται οδύνη του να υπάρχεις
μακρυά.