Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2016

Διότι τούτη εστί η αλήθεια μου..

..και μου ανήκει.

Ο Κήπος της ψυχής σου 
της Καρδιάς μου το καταφύγιο.
Μια αλήθεια που δεν μπορείς να δείς κατάματα
όταν ο έρωτας σε παραλύει.