Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015

Η Μυσταγωγία του Απρόβλεπτου..

 Υποταγή και αυτονομία, 
αρμονία και  πάθος, 
 πάλη και τρυφερότητα 

Tango

o xoρός της ιδανικής μορφή του έρωτα


Miguel Angel Zotto


Όποιος έχει την καρδιά, 
έχει και το κορμί.PS:
Κάθε  άφθαστο  ιδανικό
στηρίζεται  σ'ένα  αυτονόητο
προδομένο.