Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2015

Η καρδιά ..

..επαναπατρίζεται
έκπτωτοι 
απο έρωτα.


Aeriko#2015