Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

Πολλοί θα βάλουν στόχο..

..την καρδιά σου 
ελάχιστοι θα μπουν στην ψυχή σου

μόνο Ένας 
θα τα κατακτήσει και τα δύο.