Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Για τη καρδιά μου ..

..αρκεί


για την ελευθερία σου


αρκούν τα φτερά μου.