Σάββατο, 16 Αυγούστου 2014

Η πιο μεγάλη αρετή ..

..του ανθρώπου είναι να έχει καρδιά..
που την ακούει στη σιωπή ξεκάθαρα 
να λέει πως το "είναι" το ανθρώπινο 
αγγίζει το άφθαρτο σαν είναι 
"ψυχή με σώμα" και όχι σώμα με ψυχή.