Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014

Νιώθω πως..

..όλη μου τη ζωή  το μόνο που έκανα


ήταν να βρίσκω το δρόμο προς εσένα