Κυριακή, 22 Ιουνίου 2014

Γιατί η μνήμη..

..του μέλλοντος  θέλει  για νυστέρι
στην  πονεμένη αγρύπνια
του  επάγρυπνου είναι μας
 τη νυχτερινή σιωπή;