Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2013

Που ζεις...;

..στην αλήθεια μου.-Που μένεις; 

-στην τρυφερότερη 
της Καρδιάς  ενδοχώρα.