Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013

Mη βασίζεσαι..

.. στα χέρια που είναι γεμάτα 
επειδή σου χαρίζουν δήθεν δώρα

 Να αφήνεσαι σε εκείνα 
που είναι γυμνά 
για να σου δώσουν
 μια απλά τρυφερή  
και ζεστή αγκαλιά..