Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

Ας προ(σ)καλέσουμε ..

..τη μεγαλύτερη αστραπή με λέξεις γυμνές 

παύσεις σιωπής 

και νότες αταξίδευτες.