Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

Νύχτες ντυμένες με σιωπές..

..για ξόδεμα..Αυτές 
μου γουστάρουν.-