Σάββατο, 22 Ιουνίου 2013

Κάθε χτύπος ..

..που χτυπάει 
στην καρδιά μου
θα πετάξει 
σαν πουλί..


Κάθε χτύπος 

που χτυπάει