Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

Μαζί....με ψυχή

δεν απαλύνεται
αλλοιώς το Μάταιο

Κι η ζωή  δρόμος είναι

σε κάθε βήμα  
καθένας μας 
για αγάπη διψά

Καλή μετάβαση

Ray Manzarek

Break on through 
to the other side