Παρασκευή, 3 Μαΐου 2013

Όσο υπάρχουν στον κόσμο..


 πουλιά 

καικαι 
παιδιά
μη φοβούόλα θα πάνε καλά


Νίκος Καζαντζάκης