Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

Η μοναδικότητα.....είναι το θαύμα 
 ότι  ανα γεννήθηκες!

Κι αν οι καιροί μας είναι ανάξιοι 
για ένα τέτοιο θαύμα
μην ξεχνάς.. 


πως τους καιρούς τους 
φτιάχνουν οι άνθρωποι. 
Και άνθρωποι τους αλλάζουν