Κυριακή, 17 Μαρτίου 2013

'Eμαθα...
 ..τη γλώσσα 
των πουλιών 
για να διαβάζωτις κρυφές 

της σιωπής σου.