Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013

Θέλω...
να γυρίσουμε

αφήνω να ακουστεί
η ομορφιά στη σιωπή


Μαζί
Ανάποδα

όλο τον Κόσμο..!!