Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013

Σε έναν κόκκο άμμου.....Είναι αδύνατον 
να νιώσεις 
τη δική μου ψυχή
δεν με ξέρεις 
κι ας νομίζεις πως 
με ξέρεις πολύΕίναι αδύνατον 
να νιώσεις 
τη δική μου ψυχή

δεν με ξέρεις, 
είμαι Άλλη, 
έτσι 
είσαι κι εσύ.