Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013

Της Μοναξιάς οι Άγιοι...Στη βαθειά νυχτερινή σιγαλιά 


οι πιο Ανεπίδοτες Αλήθειες.Μάτια που εύκολα γελούν 
μα και μπορούν να κλάψουν
είναι τα μάτια που πονούν 
και δεν μπορούν να βλάψουν.

Οι άγιοι της Μοναξιάς

στα Ανθρώπινα  μέτρα
κομμάτι δικό μας  όλων μας
μέσα στη χαρμολύπη μας
χωράμε το είναι
της ψυχής μας.