Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

Τα Χέρια σου...Νοστάλγησα τα Χέρια σου...

Αγάπη

ποτέ και πουθενά.


...εκεί μακρυά 
απο τη βουή του κόσμου
και την ακαρδία της Οικουμένης 

αφήνομαι στα δικά μου απλά.