Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2012

Ένοχοι Ευαισθησίας..Τι  πιο πολύτιμο
 σ`αυτόν το χαμηλό κόσμο

απ'το ύψος της στιγμής;Tαπεινά προσεγγίζεται
το ασύλληπτο.