Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

Ανεμπόδιστα....
Ένας αθέατος σφυγμός
γοργός και διψασμένος
σα ζαρκάδι, που κατεβαίνει
αιώνια στην πηγή.


Μανόλης Πρατικάκης


Ακίνδυνα 

και ανεμπόδιστα

ορίζω τη διάρκεια του παρόντος 
με το γελιο σου που αποθηκεύω στην ψυχή μου.