Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

Έτσι...Κάποια βραδιά 
έκρυψα όσα είχα 
μες στην καρδιά
Πήρα βαθιά μια αναπνοή
και φύσηξα τις λέξεις
πέρα μακριά η γραφή 
να σκορπιστεί.