Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

Φευγάτη.....

Γυμνή...

στο βάθος

 της αλήθειας σου..
Θα εισπνέεις..
το τίμημα
όσων δεν αποδέχονται
δεν υποτάσσονται
και δεν προσκυνούν

Καμία  Ειμαρμένη.!!PS.   Yπάρχουν και γυναίκες..