Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

Νυν....NYN

Στο Παρόν μας
 σε ότι αντέχουμε
σε ότι περιέχουμε
σε ότι μας συγκινεί..

     ΝΥΝ 

εκεί 
 Ανθίζω 
 Αέναα...
όχι 
στα απλουστευμένα.


Στην Καίτη μου. :))