Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2021

Πάντα να ξαναρχίζεις

                     

               Ο καλύτερος τρόπος για να αντιστέκεσαι 
είναι να μην εξομοιώνεσαι