Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

Το χωρισμό όποιος έζησε..

..θάνατο δε φοβάται 


γιατί αζωντανούς νεκρούς 
ο χάρος δεν θυμάται.