Σάββατο, 25 Απριλίου 2015

Καμιά φορά ..

..οι παλμοί της καρδιάς
 είναι τόσο  αυθεντικοί
που το απέραντο της αλήθειας τους
    δε χωράει στα μάτια
PS: Ανώδυνα στο βιβλίο της ζωής 
και στη σελίδα της καρδιάς
 ειναι μια άχρηστη λέξη.